Lista candidaţilor admişi la examenul de admitere

la Colegiul Biblic MinisteriumProgramarea cursurilor Anul I

27
Oct
2017
Anul I

Formarea spirituală a creștinului

Pastor Lect. Univ. Drd. Emil Meştereagă
17
Noi
2017
Anul I

Introducere în Vechiul Testament

Pastor Ionatan David
08
Dec
2017
Anul I

Introducere în Noul Testament

Pastor Lect. Univ. Dr. Ciprian TerinteProgramarea cursurilor Anul II

13
Oct
2017
Anul II

Istoria creștinismului

Lector Univ. Dr. Ciprian Balaban
03
Noi
2017
Anul II

Exegeza epistolei 1 Corinteni

Pastor Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte
24
Noi
2017
Anul II

Conducere spirituală

Pastor Mihai Dumitrașcu

Despre noi

Colegiul Biblic Ministerium și-a început activitatea în anul 2010 ca urmare a înțelegerii nevoii de formare, echipare și motivare a slujitorilor care activează în diferite compartimente ale bisericilor locale. 

Consiliul director al Colegiului
este format din:

Ciprian Terinte - Director de învățământ
Vasile Lup - Director administrativ
Ionatan David - Secretar
Aurel Moldovanu - Vicepreședintele Cultului Penticostal România
Mircea Deteşan - Secretar al Comunității Regionale Penticostale Cluj

Gânduri absolvenți

1. FORMARE

Dezvoltarea unei gândiri biblice!

2. ECHIPARE

Interiorizarea și integrarea valorilor în viața personală!

3. MOTIVARE

Încurajarea studenților în slujirea bisericilor locale!

4. ILUMINARE

Experimentarea unei călăuziri reale a Duhului Sfânt!
 "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, 
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic
pentru orice lucrare bună."
2 Timotei 3:16-17